Projekty badawczo rozwojowe

Tytuł projektu:
System bezemisyjnego ogrzewania i produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

POIR.00.00.00.Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Okres realizacji:
01.03.2018 – 01.02.2021

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest stworzenie nowego produktu: zeroemisyjnego niskotemperaturowego systemu ogrzewania i produkcji energii elektrycznej (Sopsar). System ten jest dedykowany dla odbiorców przemysłowych, branży hotelarskiej, osiedli domów jednorodzinnych. Opracowany system w całości na energię cieplną dla budynku, a ponadto, będzie źródłem energii elektrycznej. Nadmiar energii elektrycznej sprzedawany będzie do sieci elektroenergetycznej i tam magazynowany. W czasie zwiększonego zapotrzebowania budynku na energię elektryczną, będzie ona pobierana z sieci, co zapewnia ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii znowelizowana w 2016 roku.

Cel projektu:

  • Stworzenie oprogramowania do doboru podzespołów opracowywanego systemu Sopsar
  • Opracowanie układu oraz algorytmów sterowania systemem do produkcji energii cieplnej i elektrycznej
  • Opracowanie metody magazynowania energii cieplnej w gruncie i zbiornikach w nim zakopanych i wymienniku gruntowym
  • Zwiększenie efektywności energetycznej paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych

Wartość projektu:

Wartość ogółem:4 392 199,25 zł
Wydatki kwalifikowane:4 392 199,25 zł
Dofinansowanie: 3 456 946,90 zł
Wkład UE:3 456 946,90 zł
Wkład własny: 934 252,35 zł

Tytuł projektu:
Wysokosprawny system konwersji energii słonecznej na cieplną i elektryczną dla budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej

Lider konsorcjum: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Członek konsorcjum: ELFRAN – Franciszek Ścisłowicz

Członek konsorcjum: F.H.U. CZAMARA s.c.

projekt Finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i realizowany w ramach II konkursu „Polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju – STAIR”

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00, napisz, zadzwoń, dowiedz się więcej.