Brak wtyczki Flash. :(

OBROTOWE KOLEKTORY SŁONECZNE

Obrotowy Kolektor Słoneczny doskonale wykorzystuje promieniowanie rozproszone wyszukując na zachmurzonym niebie punkty o największej przejrzystości.

 

Zasada działania:

Działanie kolektora obrotowego polega na skupieniu promieni słonecznych przez reflektory czaszy i skierowaniu uzyskanej wiązki światła na absorber, gdzie następuje odbiór ciepła. Powierzchnia nagrzewana jest 20 razy mniejsza od powierzchni przyjmującej promienie słoneczne, co powoduje bardzo szybkie nagrzewanie niezależnie od warunków atmosferycznych procentując przy wspomaganiu C.O.

 

Funkcje:

funkcja „przegrzewu” po wystąpieniu na absorberze 94ºC następuje odwrót od Słońca w pozycje startową, po schłodzeniu absorbera do 89ºC kolektor powraca do Słońca, w okresie letnim przy częstych przegrzewach po godzinie 15 może już do końca dnia nie podjąć pracy.

funkcja „dobranoc” po zapadnięciu zmierzchu obraca się kolektor na wschód i do góry-pozycja startowa.

funkcja „zasilanie” zanik napięcia 230V unieruchomiona pompa solarna, odwrót od Słońca w pozycję startową.

funkcja „przeciążenie napęd poziomy lub pionowy napotka na przeszkodę silnik zostaje wyłączony, po upływie około 2,5 min Kolektor włącza silnik sprawdzając czy można podjąć pracę jeżeli nie sytuacja się powtarza.

funkcja „urlopowa” czyli wieczorem jednym przyciskiem [B6] redukujemy dwudziestokrotnie moc kolektora i spokojnie wyjeżdżamy na urlop.

funkcja „transport energii” włączanie pompy obiegowej przy określonej różnicy temperatur i regulowanie obrotami tej pompy w zależności od nasłonecznienia.

 

Zastosowanie:

przygotowanie ciepłej wody użytkowej
podgrzewanie wody w basenie
dogrzewanie pomieszczeń
tworzenie kotłowni słonecznych

 

Budowa kolektora:

 

1.   Czujniki sterujące
2.   Połączenie hydrauliczne i czujniki temperatury
3.   Absorber próżniowy
4.   Reflektor czaszy
5.   Ramiona
6.   Belki mocujące segmenty czaszy
7.   Obrotnica 270º
8.   Podłączenie hydrauliczne ½ cala i elektryczne przewody 6 razy 2,5 mm2
9.   Przewody hydrauliczne
10. Sterowanie elektroniczne
11. Siłownik
12. Stopa mocująca

 

Budowa jednej czaszy:

 

Dane techniczne:

Dane techniczne J.m. Duoplus
Ilość segmentów szt. 6
Powierzchnia absorbera m2 3,84
Wymiary ------- --------------
Szerokość mm 2400
Wysokość mm 2000
Głębokość mm 1640
Promień kuli wolnej przestrzeni mm 2700
Ciężar kg 137,5
Pojemność l 2,9
Przepływ l/min. 2,0 - 2,5
Dopuszczalne ciśnienie bar 6
Temperatura odwrotu od Słońca C 94
Temperatura powrotu do Słońca C 90
Max. temperatura postoju C 300
Przyłącze cal ½"
Dzienna moc kWh 36 - 40
Minimalna pojemność zasobnika L 500
Zasilanie V 13,8
Roczne zużycie energii kWh 32,6
Obrót poziomy stopni 270
Obrót pionowy stopni 87

 

Określenie położenia kolektora:

Ogólne warunki nasłonecznienia, azymut wschód-zachód, wysokość Słońca nad horyzontem, zacienienie przez otaczające obiekty
Lokalizacja pojedyńczego kolektora
Lokalizacja zespołu kolektorów

Cykl dzienny:
Budowa kolektora umożliwia optymalne ustawienie w stosunku do promieni słonecznych przez cały dzień. Dzięki systemowi czujników, kolektor jest zawsze ustawiony czaszą prostopadle do najjaśniejszego punktu na niebie. Automatyka kolektora zapewnia płynne dostosowanie położenia czaszy do zmieniającego się położenia Słońca. Korygowanie położenia czaszy odbywa się w płaszczyźnie poziomej i pionowej. W praktyce oznacza to śledzenie Słońca w cyklu dziennym.

Cykl roczny:
W ciągu roku istnieją znaczące różnice w długości dnia (dochodzące do 8 godzin). Krótki dzień w okresie zimowym stwarza konieczność optymalnej pracy kolektora. W ciągu roku zmienia się wysokość górowania Słońca jak również punkty wschodów i zachodów Słońca na widnokręgu. W okresie zimowym wysokość kątowa Słońca w Polsce centralnej wynosi ok.20°, natomiast latem dochodzi do 65° w momencie górowania ok. godziny 12.00.

Długość nasłonecznienia i wysokość słońca nad horyzontem zmienia się w ciągu roku. Zmieniają się także punkty wschodów-zachodów słońca. Zmusza to dowykorzystania kolektora słonecznego o zmiennym ustawieniu zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. Wykorzystanie energii słonecznej jest wtedy optymalne.

W cyklu rocznym, odchylenie punktów wschodów i zachodów słońca dochodzą do 90°. Obrotowa konstrukcja kolektora umożliwia efektywne korzystanie ze słońca w zakresie 270°, obejmując wszystkie punkty wschodów i zachodów słońca przez cały rok. Kolektor jest ustawiony optymalnie niezależnie od pory dnia i roku.

Rysunek 4 ilustruje zmienne punkty wschodów i zachodów słońca widziane na widnokręgu z punktu lokalizacji kolektora. Duży zasięg w okresie letnim wskazuje na potrzebę lokalizacji kolektora, w którym będzie „widział” słońce w ciągu całego dnia.

Rys. 4. Optymalna lokalizacja kolektora. Punkty wschodów i zachodów słońca, a płaszczyzna działania kolektora.

 

Rys. 5. Sposób montażu podstawy w stosunku do stron świata.

Kolektor powinien być zamontowany w sposób umożliwiający mu maksymalnie długie nasłonecznienie. Posługując się kompasem należy uwzględnić w terenie punkty wschodów i zachodów słońca. Ma to szczególne znaczenie dla miesięcy letnich, kiedy słońce wschodzi na północnym wschodzie i zachodzi na północnym zachodzie. Optymalne ustawienie kolektora pokrywa nasłonecznienie w ciągu najdłuższego dnia tj. 23 czerwca, 270° płaszczyzny horyzontu (wschód – azymut 45°, zachód – azymut 315°). W drugiej kolejności należy uwzględnić zmienną wysokość słońca nad horyzontem w zależności od pory roku. Posługując się gnomonem należy ustalić w terenie faktyczne położenie słońca nad horyzontem. Z powodu dużej rozbieżności między okresem letnim (wysokość słońca ok. 60°) a zimowym (ok.20°) w zenicie, czyli w południe należy sprawdzić, czy wybrana lokalizacja nie jest zacieniona. W tym celu należy w miejscu planowanego montażu kolektora sprawdzić gnomonem wysokość kontową przeszkód terenowych [jak np. drzew, domów, gór, itp.] i porównać ją z faktyczną wysokością słońca w tym punkcie.

Ze względu na wartość energii słonecznej docierającej w poszczególnych miesiącach, badanie ewentualnego zacienienia należy przeprowadzić przede wszystkim dla okresu marzec-wrzesień, kiedy uzysk energii słonecznej jest największy, a ewentualne straty  w związku z zacienieniem - największe.

 

Określenie ilości kolektorów:

Obliczenie ilości potrzebnych kolektorów należy oszacować na podstawie następujących wielkości:

• Zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową
• Średniego współczynnika pokrycia energią solarną [%]

1. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę.

Wielkość zapotrzebowania na ciepłą wodę zależy od ilości osób korzystających z c.w.u, wielkości mieszkania, standardu życia wieku i zawodu mieszkańców. Duży wpływ na wielkość zużycia ma pora roku (latem zużywa się zdecydowanie więcej wody niż zimą), czy dzień tygodnia. Na piątek i sobotę przypada około 30% tygodniowego zużycia wody. W ciągu dnia pobory wody osiągają szczyt w godzinach rannych i wieczornych. Kolektor pokrywa w miesiącach marzec–wrzesień w 100% zapotrzebowanie na c.w.u. dla budynków mieszkalnych, w dni słoneczne.

2. Dobór kolektorów do podgrzewania basenu.

Kolektor został zaprojektowany również z myślą o basenie. Pierwotny obieg solarny oddaje ciepło za pośrednictwem wymiennika wodzie basenowej. Ponadto możliwa jest płynna praca kolektora zarówno dla systemu ciepłej wody użytkowej jak i basenu.

Basen zewnętrzny

W przypadku basenów zewnętrznych należy przyjąć jeden kolektor na 15m3 objętości basenu. W okresie zimowym kolektory będą wspomagały dodatkowo system przygotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania.

Basen wewnętrzny

W przypadku basenu wewnętrznego, który używany jest całorocznie, trzeba przyjąć, że w okresie jesienno-zimowym konieczne jest wykorzystanie dodatkowego źródła ciepła. Uzysk eksploatacyjny ciepła z kolektorów w tym okresie wyniesie ok.25%.

         Wszystkie dane są danymi orientacyjnymi. W pojedynczych, szczególnych przypadkach należy przeprowadzić indywidualne określenie elementów systemu.

 

Przykłady montażu:

Kolektor powinien być zamontowany w miejscu:

Maksymalnie nasłonecznionym przez cały dzień
Bez zacienienia w ciągu całego roku
Możliwie najbliżej instalacji ciepłej wody użytkowej

Kolektorpowinien znajdować się w miejscu, gdzie Słońce jest widoczne już od wczesnych godzin rannych aż do późnych godzin wieczornych. Przy długich letnich dniach kolektor może śledzić Słońce przez blisko 16 godzin. Umożliwi to maksymalne uzyski energii.

Ocienienie kolektora powinno być minimalne. Najważniejszy jest okres marzec - wrzesień, wtedy uzyski ciepła są największe. Zimą słońce jest nisko nad horyzontem więc pewne obiekty (domy, drzewa) mogą rzucać dłuższy cień na kolektor. Bliskość zasobnika ciepłej wody użytkowej minimalizuje koszty instalacji oraz straty ciepła powstałe na jego przesyłaniu.

Przygotowanie konstrukcji bazowej

Konstrukcja bazowa służy do umocowania kolektora do połaci dachowej lub w ogrodzie.

Konstrukcja ogrodowa - słupowa o wysokości 120cm (na zamówienie do 300cm) rys. 6

Rys. 6. Konstrukcja słupowa.

 

Konstrukcja dachowa, uniwersalna, na każdy dach, samonastawna "Taboret", rys.7.

Rys. 7. Konstrukcja dachowa "Taboret".

UWAGA! Większe konstrukcje wymagają przeprowadzenia stosownych obliczeń i odpowiednich prac budowlano - montażowych.

Spawanie należy przeprowadzić zgodnie z zasadami sztuki spawalniczej.

Dodatkowe wytyczne przygotowania konstrukcji:

należyte zamocowanie konstrukcji do podłoża
konstrukcja wykonana w formie ramy stalowej lub słupa (projekty nietypowe wymagają obliczeń)
zabezpieczenie przed silnym wiatrem (obciążenia zrywające i skręcające)
zabezpieczenie przed opadami śniegu (mocowanie kolektora nad podłożem na wysokości min. 70 - 120 cm).

 

Porównanie efektywności:

Rys. 8. Porównanie wydajności dla 3 rodzaji kolektorów słonecznych.

 

 

Zbiorniki akumulacyjne 500 i 750 litrów:

     Zbiorniki akumulacyjne są doskonałym i nowoczesnym uzupełnieniem instalacji grzewczych. Umożliwiają gromadzenie nadmiaru wyprodukowanego ciepła i wykorzystanie go później w dowolnym czasie.

     Konstrukcja każdego zbiornika składa się ze stalowego zbiornika zewnętrznego o dużej pojemności 500 lub 750 litrów. Wewnątrz znajduje się również stalowy wewnętrznie emaliowany wymiennik ciepłej wody użytkowej. Całość uzupełniają 2 wężownice grzewcze, które umożliwiają podłączenie do urządzenia dodatkowych źródeł ciepła takich jak pompa ciepła, kolektor słoneczny, dodatkowy kocioł grzewczy itp. Izolację zbiornika stanowi pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości, która doskonale chroni całe urządzenie przed wypromieniowywaniem ciepła na zewnątrz. Zalety stosowania zbiorników akumulacyjnych:

Doskonałe dopasowanie mocy kotła do bieżących warunków atmosferycznych.

Optymalne wykorzystanie energii cieplnej uzyskanej ze spalania paliwa oraz redukcja kosztów utrzymania ciepła nawet do 35%.

Wyeliminowanie cyklicznego trybu pracy urządzeń grzewczych w okresach przejściowych (wiosna, jesień) poprzez magazynowanie nadmiaru wytworzonego ciepła.

Dodatkowy zapas „gotowego” ciepła w okresach najniższych temperatur.

Możliwość przyłączenia do jednego zbiornika kilku źródeł ciepła np. kolektor słoneczny, pompa ciepła, kocioł grzewczy itd.

Doskonała izolacja termiczna zbiorników wykonana z pianki poliuretanowej ograniczająca do minimum straty ciepła.

Zbiorniki buforowe 500 i 750 litrów


Urządzenia chłodnicze

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą importowanych, nowych i używanych urządzeń chłodniczych renomowanych firm.

Urządzenia są sprawdzane pod względem technicznym przez wykwalifikowaną załogę naszego zakładu.

F.H.U. URZĄDZENIA CHŁODNICZE
MAREK CZAMARA
ul.Ceglarska 27
34-600 Limanowa
tel./fax.: (+48) 18 33 39 343

tel.kom.: (+48) 606 306 706
tel.kom.2: (+48) 531 306 706
e-mail: biuro@czamara.net.pl

 


 

 


© Copyright FHU Urzadzenia Chłodnicze Marek Czamara